Укр Рус

Про теплопостачання


Скачать бесплатно Закон України Про теплопостачання вiд 02.06.2005 № 2633-IV

Закон України Про теплопостачання вiд 02.06.2005 № 2633-IV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство у сфері теплопостачання Стаття 4. Норми, правила і стандарти у сфері теплопостачання Стаття 5. Особливості відносин у сфері теплопостачання

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері теплопостачання Стаття 7. Напрями розвитку систем теплопостачання Стаття 8. Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 9. Засади державного управління у сфері теплопостачання Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері теплопостачання Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері теплопостачання Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання Стаття 14. Державний нагляд у сфері теплопостачання

Розділ IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 15. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, у сфері теплопостачання Стаття 16-1. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання Стаття 17. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання Стаття 18. Антимонопольні обмеження

Розділ V
ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 19. Основні принципи господарювання Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову енергію Стаття 21. Конкурентні засади у сфері теплопостачання Стаття 22. Умови зміни права власності у сфері теплопостачання Стаття 23. Ліцензування діяльності у сфері теплопостачання Стаття 24. Права та основні обов'язки споживача теплової енергії Стаття 25. Права та основні обов'язки теплогенеруючої, теплотранспортної та теплопостачальної організацій Стаття 26. Проектування, будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання Стаття 27. Охорона навколишнього середовища Стаття 28. Постачання теплової енергії в умовах обмеження в постачанні енергоносіїв та введення надзвичайного стану і особливого періоду Прикінцеві положення

Статтю 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010

Статтю 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010

Статтю 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010

Статтю 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 2479-VI від 09.07.2010

Стаття 29. Особливості умов праці у сфері теплопостачання Стаття 30. Страйки на об'єктах у сфері теплопостачання

Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 31. Штрафні санкції, що застосовуються до суб'єктів господарювання - юридичних осіб за правопорушення у сфері теплопостачання

Розділ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 32. Міжнародне співробітництво у сфері теплопостачання Стаття 33. Міжнародні договори України у сфері теплопостачання

Інші нормативні акти

Про захист економічної конкуренції Про відкритість використання публічних коштів Про забезпечення комерційного обліку природнього газу Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності Про банкрутство