Укр Рус
< Закони України

Про управління обєктами державної власності


Скачать бесплатно Закон України Про управління обєктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V

Закон України Про управління обєктами державної власності від 21.09.2006 № 185-V ЗмістСтаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності Стаття 3. Об'єкти управління державної власності Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності Стаття 5-1. {Статтю 5-1 виключено на підставі Закону № 1405-VIII від 02.06.2016} Стаття 5-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності Стаття 6. Повноваження уповноважених органів управління Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України Стаття 8. Повноваження Національної академії наук України, галузевих академій наук Стаття 9. Повноваження господарських структур Стаття 10. {Статтю 10 виключено на підставі Закону № 4498-VI від 13.03.2012} Стаття 11. Особливості управління та обмеження щодо розпорядження об'єктами державної власності Стаття 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу) Стаття 11-2. Особливості управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі Стаття 11-3. Незалежні члени наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі Стаття 11-4. Компетенція наглядової ради державного унітарного підприємства Стаття 12. Єдиний реєстр об'єктів державної власності Стаття 13. Визначення вартості об'єктів державної власності та порядку їх охорони Стаття 14. Винагорода та страхування відповідальності керівників і членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління об'єктами державної власності Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування Про загальну середню освіту Про благоустрій населених пунктів