Укр Рус
< Про виконавче провадження

Про виконавче провадження
Стаття 2. Засади виконавчого провадженняСт. 2 ЗУ Про виконавче провадження вiд 21.04.1999 № 606-XIV
1. Виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад:

1) верховенства права;

2) обов’язковості виконання рішень;

3) законності;

4) диспозитивності;

5) справедливості, неупередженості та об’єктивності;

6) гласності та відкритості виконавчого провадження;

7) розумності строків виконавчого провадження;

8) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями;

9) забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.


Стаття 1 2 3 4 ...Додато 

Перейти до статті