Укр Рус

Підклас КП 1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві
Код КП 

Код ЗКППТР 

Випуск ЄТКД 

Випуск ДКХП 

Професійна назва роботи

1411 

 

   

Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів Суміжні категорії

Підклас 1412