Укр Рус

Субрахунок 421 Емісійний дохідНа субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу. Сума перевищення збитку від зазначених операцій над залишком емісійного доходу відображається за дебетом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).


Рахунок 421

Інші субрахунки рахунка 42:

422 Інший вкладений капітал
423 Дооцінка активів
424 Безоплатно одержані необоротні активи
425 Інший додатковий капітал


Рекомендовані сторінки

Субрахунок 422 Інший вкладений капітал Субрахунок 423 Дооцінка активів