Укр Рус

Господарський кодекс України
Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компаніїСт. 126 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV1. Асоційовані підприємства (господарські організації) - це група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та/або управлінні. Залежність між асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною. ( Oтримaно з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua ) blkt0 {color: #FFFFFF; font-style: italic}

2. Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає у разі якщо одне з них має можливість блокувати прийняття рішень іншим (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно до закону та/або установчих документів цього підприємства кваліфікованою більшістю голосів.

3. Вирішальна залежність між асоційованими підприємствами виникає у разі якщо між підприємствами встановлюються відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого підприємства в статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших органах управління іншого (дочірнього) підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій. Відносини вирішальної залежності можуть встановлюватися за умови отримання згоди відповідних органів Антимонопольного комітету України.

4. Про наявність простої та вирішальної залежності має бути зазначено у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього) підприємства та опубліковано відповідно до закону.

( Частина четверта статті 126 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2424-IV від 04.02.2005 )

5. Холдингова компанія - публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у державній власності). { Частина п'ята статті 126 в редакції Закону N 3528-IV від 15.03.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009 }

6. Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства. { Частина шоста статті 126 в редакції Закону N 3528-IV від 15.03.2006 }

7. Загальні засади функціонування холдингових компаній в Україні, а також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації регулюються Законом України "Про холдингові компанії в Україні" та іншими нормативно-правовими актами. { Частина сьома статті 126 в редакції Закону N 3528-IV від 15.03.2006 }

Стаття 1 ...123 124 126 127 128 ...418 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV 

Рекомендовані сторінки

Господарський кодекс України Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання Господарський кодекс України Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств Господарський кодекс України Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарюванняДодати коментар до ст.126 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV