Укр Рус

Господарський кодекс України
Стаття 87. Статутний капітал та фонди господарського товаристваСт. 87 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV{ Назва статті 87 в редакції Закону N 2850-VI від 22.12.2010 }

1. Сума вкладів засновників та учасників господарського товариства становить статутний капітал товариства.

2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому цим Кодексом та законом, прийнятим відповідно до нього.

3. Рішення товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

4. У господарському товаристві створюються резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менш як п'ятнадцять відсотків статутного капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим п'яти відсотків суми прибутку товариства.

{ Частина четверта статті 87 із змінами, внесеними згідно із Законом N 514-VI від 17.09.2008 }

5. Прибуток господарського товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів товариства.

Стаття 1 ...85 86 87 88 89 ...418 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV 

Рекомендовані сторінки

Постанова КМУ № 591 від 05.08.2015 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 Господарський кодекс України Стаття 89. Управління господарським товариством Господарський кодекс України Стаття 88. Права і обов'язки учасників господарського товариства Модельний статутДодати коментар до ст.87 ГКУ від 16.01.2003 № 436-IV