Укр Рус
< Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справСт. 20 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV
1. Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди), а також Вищий адміністративний суд України у випадках, встановлених цим Кодексом, вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції.

2. Апеляційні адміністративні суди переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться у межах їхньої територіальної юрисдикції, в апеляційному порядку як суди апеляційної інстанції.

3. Вищий адміністративний суд України переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд касаційної інстанції. У випадку, визначеному частиною шостою статті 177 цього Кодексу, Вищий адміністративний суд України переглядає в апеляційному порядку як суд апеляційної інстанції судові рішення Київського апеляційного адміністративного суду.

{ Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 }

4. Верховний Суд України у випадках, установлених цим Кодексом, переглядає судові рішення адміністративних судів після їх перегляду в касаційному порядку.

{ Частина четверта статті 20 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }


Стаття 1 ...18 19 20 21 22 ...Розділ 

Перейти до статті