Укр Рус

Кодекс адміністративного судочинства України
Стаття 256. Постанови суду, які виконуються негайноСт. 256 КАС від 06.07.2005 № 2747-IV1. Негайно виконуються постанови суду про:

1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;

2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один місяць;

3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;

4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;

5) уточнення списку виборців;

6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;

8) накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них;

{ Частину першу статті 256 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 3266-VI від 21.04.2011 }

9) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства в частині затримання.

{ Частину першу статті 256 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 3796-VI від 22.09.2011 }

Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження. { Частину першу статті 256 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 }

2. Суд, який прийняв постанову, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи може звернути до негайного виконання постанову:

1) у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1 і 2 частини першої цієї статті;

2) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян.

{ Пункт 3 частини другої статті 256 виключено на підставі Закону N 3796-VI від 22.09.2011 }

3. Суд розглядає заяву про звернення постанови до негайного виконання в триденний строк у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.

4. Ухвала суду за результатами розгляду заяви про звернення постанови до негайного виконання набирає законної сили з моменту проголошення, однак її може бути оскаржено у загальному порядку. { Частина четверта статті 256 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

Стаття 1 ...254 255 256 257 258 ...183-5 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV