Укр Рус

Кодекс України про надра


Скачать бесплатно Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР

Кодекс України про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття про надра Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра Стаття 3. Законодавство про надра

Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 3-1. Особливості застосування норм цього Кодексу Стаття 4. Власність на надра Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин Стаття 6. Види корисних копалин Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин

Статтю 7 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Статтю 7 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр

Статтю 8 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Статтю 8 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Статтю 8 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Статтю 8 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Статтю 8 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів у сфері регулювання гірничих відносин

Статтю 9 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських і районних Рад народних депутатів у сфері регулювання гірничих відносин Стаття 11. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр Стаття 12. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр

Глава 2. НАДАННЯ НАДР У КОРИСТУВАННЯ

Стаття 13. Користувачі надр

Статтю 13 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 14. Види користування надрами

Статтю 14 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 15. Строки користування надрами Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

Статтю 16 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 17. Гірничий відвід

Статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами Стаття 19. Надання надр у користування

Статтю 19 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 20. Надання надр для геологічного вивчення Стаття 21. Надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу Стаття 22. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей

ГЛАВА 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ НАДР

Стаття 24. Права та обов'язки користувачів надр

Статтю 24 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Статтю 24 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 25. Захист прав користувачів надр Стаття 26. Припинення права користування надрами

Статтю 26 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Статтю 26 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 27. Позбавлення землевласників і землекористувачів права користування надрами

ГЛАВА 4. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Стаття 28. Плата за користування надрами

Статтю 28 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Статтю 29 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Статтю 30 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 31. Розподіл плати за користування надрами

Статтю 32 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Статтю 33 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів

Статтю 34 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1025-IV від 09.07.2003

Статтю 35 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Статтю 36 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

Розділ II
ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР

Стаття 37. Проведення робіт по геологічному вивченню надр Стаття 38. Вимоги щодо геологічного вивчення надр Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт по геологічному вивченню надр, геологічна інформація Стаття 40. Передача розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння Стаття 41. Першовідкривачі родовищ корисних копалин

Розділ III
ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК РОДОВИЩ, ЗАПАСІВ І ПРОЯВІВ
КОРИСНИХ КОПАЛИН, А ТАКОЖ ДІЛЯНОК НАДР, НАДАНИХ У
КОРИСТУВАННЯ, НЕ ПОВ'ЯЗАНЕ З ВИДОБУВАННЯМ
КОРИСНИХ КОПАЛИН

Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин Стаття 43. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин Стаття 44. Державний баланс запасів корисних копалин Стаття 45. Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин Стаття 46. Списання запасів корисних копалин Стаття 47. Державний облік ділянок надр, наданих у користування для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Розділ IV
ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО І ВВЕДЕННЯ В
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ОБ'ЄКТІВ, А ТАКОЖ
ПІДЗЕМНИХ СПОРУД, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИДОБУВАННЯМ
КОРИСНИХ КОПАЛИН

Стаття 48. Особливості проектування гірничодобувних об'єктів, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Стаття 49. Погодження місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Стаття 50. Основні вимоги до проектування, будівництва і введення в експлуатацію гірничодобувних об'єктів, об'єктів по переробці мінеральної сировини, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Розділ V
КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ДЛЯ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ
КОРИСНИХ КОПАЛИН І ДЛЯ ЦІЛЕЙ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З
ВИДОБУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини Стаття 52. Квоти на видобуток корисних копалин Стаття 53. Основні вимоги при розробці родовищ корисних копалин та переробці мінеральної сировини Стаття 54. Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів

Статтю 54 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 55. Порядок користування надрами для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Розділ VI
ОХОРОНА НАДР

Стаття 56. Основні вимоги в галузі охорони надр Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами

Статтю 57 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Стаття 58. Забудова площ залягання корисних копалин Стаття 59. Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність

Розділ VII
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВЕДЕННЯМ РОБІТ ПО
ГЕОЛОГІЧНОМУ ВИВЧЕННЮ НАДР, ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ ТА
ОХОРОНОЮ

Стаття 60. Завдання державного контролю і нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною Стаття 61. Органи, які здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною Стаття 62. Повноваження органів державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за геологічним вивченням надр Стаття 63. Повноваження органів державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною

Статтю 63 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

Розділ VIII
СПОРИ З ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
НАДРА

ГЛАВА 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ПИТАНЬ КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань користування надрами

Статтю 64 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2562-VI від 23.09.2010

ГЛАВА 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО НАДРА

Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра Стаття 66. Припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягання корисних копалин Стаття 67. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень законодавства про надра

Розділ IX
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Стаття 68. Надання надр у користування іноземним юридичним особам і громадянам Стаття 69. Міжнародні договори

Інші нормативні акти

Земельний кодекс України Кодекс цивільного захисту України Господарський кодекс України Митний кодекс України Лісовий кодекс України