Укр Рус

Кодекс законів про працю України
Стаття 2. Основні трудові права працівниківСт. 2 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII
Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

{ Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N від 29.07.81, N від 27.02.85, N від 27.05.88; Законами N від 20.03.91, N від 05.07.95 }


Стаття 1 2 2-1 3 ...265 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

Рекомендовані сторінки

Кодекс законів про працю України Стаття 4. Законодавство про працю Кодекс законів про працю України Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору Кодекс законів про працю України Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці Кодекс законів про працю України Кодекс законів про працю України Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги