Укр Рус

Кодекс законів про працю України
Стаття 2. Основні трудові права працівників



Ст. 2 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII



Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

{ Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N від 29.07.81, N від 27.02.85, N від 27.05.88; Законами N від 20.03.91, N від 05.07.95 }

Стаття 1 2 2-1 3 ...265 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

Рекомендовані сторінки

Кодекс законів про працю України Кодекс законів про працю України Стаття 3. Регулювання трудових відносин Кодекс законів про працю України Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян України Кодекс законів про працю України Стаття 4. Законодавство про працю Кодекс законів про працю України Стаття 9-1. Додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги



Додати коментар до ст.2 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII