Укр Рус
< Кодекс законів про працю України

Кодекс законів про працю України
Стаття 252-5. Загальні принципи матеріальної заінтересованості трудового колективу в результатах господарської діяльностіСт. 252-5 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIIIДосягнення і втрати в роботі підприємства безпосередньо позначаються на рівні госпрозрахункового доходу колективу, благополуччі кожного працівника. Підприємство, яке забезпечує виробництво і реалізацію кращої продукції (робіт, послуг) з меншими витратами, одержує більший госпрозрахунковий доход і перевагу в своєму виробничому і соціальному розвитку та оплаті праці працівників.

Відшкодування підприємством збитків, заподіяних іншим організаціям і державі, сплата штрафів, неустойок та інших санкцій, встановлених законодавством, провадиться за рахунок госпрозрахункового доходу колективу. Власник або уповноважений ним орган визначає конкретні підрозділи і працівників, винних у заподіянні збитків, що їх зазнало підприємство, доводить про це до відома трудового колективу і покладає на конкретні підрозділи і працівників майнову (матеріальну) відповідальність відповідно до законодавства.

{ Стаття 252-5 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 20.03.91 }

Стаття 1 ...252 252-1 252-5 252-6 252-7 ...265 

Перейти до статті