Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Держкомтелерадіо № 188 від 16.07.2012 Про упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2012  № 188

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2012 р.
за № 1294/21606


Про упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та з метою упорядкування умов оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які відповідно до законодавства не є журналістами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які не є журналістами) згідно з додатком 1;

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художньо-виробничого, артистичного персоналу,  професіоналів, фахівців, технічних службовців, окремих професій робітників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, об’єднання художніх колективів «Музика» згідно з додатком 2;

{Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 329 від 28.10.2015}

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художньо-виробничого персоналу державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», державної телерадіокомпанії «Крим», Київської та Севастопольської державних регіональних, обласних державних телерадіокомпаній, державної телерадіокомпанії «Культура» та інших державних телерадіоорганізацій згідно з додатками 3, 4;

схеми тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників, загальних для державних телерадіоорганізацій, згідно з додатками 5, 6, 7.

2. Установити, що:

1) посадові оклади заступників керівників державних телерадіоорганізацій, заступників керівників структурних підрозділів - на 5-15 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

2) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний» - у розмірі 40 відсотків, «заслужений» - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» - у розмірі 20 відсотків, «майстер спорту міжнародного класу» - 15 відсотків, «майстер спорту» - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником державної телерадіоорганізації;

г) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються заступникам керівників державних телерадіоорганізацій, керівникам структурних підрозділів державних телерадіоорганізацій та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником державної телерадіоорганізації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

д) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям І класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

4) оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється згідно з умовами оплати праці, встановленими для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

3. Керівникам державних телерадіоорганізацій надати право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

1) установлювати працівникам державних телерадіоорганізацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

{Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 324 від 23.10.2015}

4. Установити, що з 01 травня 2016 року у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників встановлюються в таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1516 гривень;

2 тарифного розряду — 1521 гривня;

3 тарифного розряду — 1532 гривні;

4 тарифного розряду — 1543 гривні;

5 тарифного розряду — 1612 гривень;

6 тарифного розряду — 1718 гривень;

7 тарифного розряду — 1825 гривень;

8 тарифного розряду — 1943 гривні;

9 тарифного розряду — 2050 гривень;

10 тарифного розряду — 2157 гривень;

11 тарифного розряду — 2334 гривні;

12 тарифного розряду — 2512 гривень;

13 тарифного розряду — 2690 гривень;

14 тарифного розряду — 2868 гривень;

15 тарифного розряду — 3057 гривень;

16 тарифного розряду — 3306 гривень;

17 тарифного розряду — 3555 гривень;

18 тарифного розряду — 3804 гривні;

19 тарифного розряду — 4053 гривні;

20 тарифного розряду — 4313 гривень;

21 тарифного розряду — 4562 гривні;

22 тарифного розряду — 4811 гривень;

23 тарифного розряду — 5060 гривень;

24 тарифного розряду — 5167 гривень;

25 тарифного розряду — 5344 гривні.

5. У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цього наказу заробітної плати (без премії) в окремих працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами, на час роботи на займаній посаді цим працівникам виплачується різниця між заробітною платою (без премії), встановленою до видання цього наказу, і заробітною платою (без премії), установленою за новими умовами оплати праці.

6. Керівникам державних телерадіоорганізацій для реалізації норм цього наказу у місячний строк з дня набрання чинності цим наказом привести у відповідність штатні розписи телерадіоорганізацій та подати на затвердження їх органу вищого рівня.

7. Департаменту інформаційної політики (Червак Б.О.) та фінансово-економічному департаменту (Бартош Н.В.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 1 липня 2012 року.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Кравченка Д.В.

Голова
Держкомтелерадіо України


О.В. Курдінович


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Перший заступник
Міністра фінансів України

Голова Центрального комітету
Профспілки працівників культури України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок
В.І. Надрага


А.І. Мярковський


Л.Ф. ПерелигінаО.Мірошниченко


Г.В.Осовий


Додаток 1
до наказу Держкомтелерадіо України
16.07.2012  № 188


РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, інших державних телерадіоорганізацій (щодо працівників, які не є журналістами)

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51


Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 1 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень..
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор
фінансово-економічного
департаментуН.В. Бартош


Додаток 2
до наказу Держкомтелерадіо України
16.07.2012  № 188
(у редакції наказу Державного комітету
телебачення і радіомовлення України
від 28.10.2015 № 329)


СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художньо-виробничого, артистичного персоналу,  професіоналів, фахівців, технічних службовців, окремих професій робітників Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, об’єднання художніх колективів «Музика»

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

1

2

Керівні працівники

Віце-президент, заступник генерального директора

20-22

Директор, директор технічний, директор комерційний, директор з виробництва, директор об’єднання з міжнародних відносин, директор фінансовий, директор виконавчий, начальник управління

20-22

Головні: інженер, технолог; продюсер

20-22

Керівники (начальники, завідувачі) самостійних, основних підрозділів: комплексу, відділу, цеху; головний бухгалтер, головний адміністратор

17-19

Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів у складі дирекції, управління: комплексу, відділу, цеху

16-18

Керівники (начальники, завідувачі) інших підрозділів: дільниці, зміни, сектору, майстерні, лабораторії, режиму, охорони пожежної, виробництва; керівник групи та інші

16-18

Завідувачі: бібліотеки, сховища, відеотеки, фільмотеки, фонотеки, архіву, експедиції, центрального складу, складу

14-18

Інші керівні працівники

13-15

Художньо-виробничий персонал

Головні: режисер, телеоператор, кінооператор, художник та інші

17-21

Керівник художній, головний диригент

20-21

Керівник музичний, хормейстер, концертмейстер з класу вокалу

18-19

Диригенти всіх категорій

17-19

Помічник керівника художнього

17-18

Асистенти диригента, професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші

16-17

Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

16

Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, фотокореспондент, перекладач, перекладач-дактилолог, стильмейкер; художники: постановник, гример та інші

13-15

Художники: дизайнер, графік телебачення, декоратор телебачення та інші; лялькар

9-12

Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора

7-10

Старший адміністратор телевізійних передач, адміністратор телевізійних передач та інші

7-10

Артистичний персонал

Артисти-вокалісти (солісти оперні, камерні, солісти-бандуристи):
провідні майстри сцени

18-20

вищої категорії

17-19

I категорії

16-18

II категорії

15-17

Артисти симфонічного (камерного) оркестру:
вищої категорії

17-19

I категорії

16-18

II категорії

15-17

Артисти хорового колективу (академічного):
вищої категорії

17-19

I категорії

16-18

II категорії

15-17

Артисти оркестру (ансамблю) народних інструментів:
вищої категорії

16-18

I категорії

15-17

II категорії

14-16

Акомпаніатор, концертмейстер:
вищої категорії

16-18

I категорії

15-17

II категорії

14-16

Професіонали, фахівці, технічні службовці, окремі професії робітників

Провідні: інженер, інженер-технолог, юрисконсульт, економіст, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), експерт, бухгалтер; радник президента компанії, радник генерального директора, фахівець, інженер-програміст та інші

10-17

Професіонали та фахівці I категорії: інженер, інженер-програміст, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, експерт; старші: інспектор, організатор діловодства та інші

9-16

Професіонали та фахівці II категорії: інженер, інженер-програміст, фахівець, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, експерт та інші

8-15

Професіонали та фахівці: інженер, інженер-програміст, фахівець, юрисконсульт, економіст, бухгалтер, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), технолог, механік, експерт та інші

6-13

Бібліотекар, бібліограф

12-13

Звукооператор, технік
І категорії

10

ІІ категорії

9

без категорії

5-8

Старші: адміністратор, електромеханік, диспетчер, контрольний майстер, майстер, референт та інші

5-11

Адміністратор, контрольний майстер, майстер, друкар субтитрування, електромеханік, оператор відеозапису, фонотекар, освітлювач, реквізитор, перукар, установник декорацій, диспетчер, оператор пульта керування

5-10

Настроювач-регулювальник музичних інструментів

3-8

Нотографік

3-7


Директор
фінансово-економічного
департаментуН.В. Бартош

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 329 від 28.10.2015}Додаток 3
до наказу Держкомтелерадіо України
16.07.2012  № 188


СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художньо-виробничого персоналу державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення»

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Керівні працівники

Директор, начальник управління

20-21

Головні: інженер, технолог

16-18

Начальники (завідувачі) основних підрозділів: комплексу, відділу, цеху; головний бухгалтер

15-17

Начальники функціональних структурних підрозділів апарату управління

13-14

Керівники (начальники, завідувачі) інших підрозділів: цеху, відділу, дільниці, зміни, сектору, друкарні, майстерні, режиму, охорони пожежної, виробництва; керівник групи та інші

13-14

Завідувачі: бібліотеки, сховища, фонотеки, архіву, експедиції

9-14

Інші керівні працівники

7-10

Художньо-виробничий персонал

Головні: режисер, телеоператор та інші

13-17

Професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші

12-13

Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

11-12

Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, фотокореспондент, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

9-10

Художники: гример, дизайнер, постановник, декоратор телебачення та інші; лялькар

8-10

Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора та інші

7-10


Директор
фінансово-економічного
департаментуН.В. Бартош


Додаток 4
до наказу Держкомтелерадіо України
16.07.2012  № 188


СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художньо-виробничого персоналу державної телерадіокомпанії «Крим», Київської та Севастопольської державних регіональних, обласних державних телерадіокомпаній, державної телерадіокомпанії «Культура» та інших державних телерадіоорганізацій

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Керівні працівники

Головні: інженер, економіст, бухгалтер; продюсер

16-18

Головні: енергетик, метролог

15-17

Керівники (начальники, завідувачі) основних підрозділів: відділу, цеху

15-17

Начальники функціональних структурних підрозділів апарату управління

13-14

Завідувачі: бібліотеки, відеотеки, фільмотеки, фонотеки

9-14

Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів: цеху, дільниці; зміни, лабораторії, групи гаража; охорони (пожежної, сторожової)

13-14

Інші керівні працівники

7-10

Художньо-виробничий персонал

Головні: режисер, телеоператор, звукорежисер, кінооператор, художник та інші

13-17

Провідний художник-графік телебачення та інші

12-13

Професіонали та фахівці I категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші; старші: художник-постановник, художник-гример, художник-декоратор телебачення та інші

12

Професіонали та фахівці II категорії: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, художник, художник-графік телебачення, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

10-11

Професіонали та фахівці: диктор, телеоператор, режисер, звукорежисер, перекладач, перекладач-дактилолог та інші

9-10

Художники: графік телебачення, гример, дизайнер, постановник, декоратор телебачення, друкар субтитрування

8-10

Асистенти: режисера, звукорежисера, телеоператора

7-10


Директор
фінансово-економічного
департаментуН.В. Бартош


Додаток 5
до наказу Держкомтелерадіо України
16.07.2012  № 188


СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, технічних службовців, загальних для державних телерадіоорганізацій

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

Провідні професіонали: інженер-технолог, інженер, інженер-електронік, інженер-програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші

7-10

Професіонали та фахівці І категорії: інженер, інженер-електронік, механік, енергетик, інженер-програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші; старші: майстер, інспектор та інші

8-9

Професіонали та фахівці ІІ категорії: інженер, інженер-електронік, механік, енергетик, інженер-програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор та інші

7-8

Професіонали та фахівці: інженер, інженер-електронік, механік, енергетик, інженер-програміст, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, майстер, інспектор, оператор відеозапису та інші; старший електромеханік, рекламіст

6-7

Оператор: звукозапису, магнітного запису, комп’ютерного набору; звукооператор, інструктор, референт, адміністративний помічник та інші

6

Техніки всіх спеціальностей:
І категорії
ІІ категорії
без категорії


7
6
5

Старші: касир, інспектор, диспетчер та інші

4-6

Інші фахівці та технічні службовці: секретар, касир, діловод, архіваріус, друкарка (всіх категорій), секретар-стенографістка, секретар-друкарка, комірник, адміністратор, відеотекар, черговий відповідальний, фільмотекар, фонотекар, охоронник, експедитор, комендант, монтажер та інші

4-5


Директор
фінансово-економічного
департаментуН.В. Бартош


Додаток 6
до наказу Держкомтелерадіо України
16.07.2012  № 188


СХЕМИ
тарифних розрядів посад (професій) робітників, загальних для державних телерадіоорганізацій

Посада

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою

1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або допоміжні роботи:
гардеробник, кур'єр, опалювач, підсобний робітник, вантажник, сторож, черговий, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території та інші

1-2

2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи:
ліфтер; водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів; копіювальник, контролер та інші

1-3

3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи:
слюсар, столяр, електрик, електромеханік, налагоджувальник, електромонтер, дозиметрист; оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання, копіювальних і розмножувальних машин, електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, будівельник, водій автомобіля (автобуса) та інші

2-5

4. Робітники, які виконують висококваліфіковані (особливо складні та відповідальні) роботи:
з ремонту та налагодження електронного та іншого особливо складного обладнання, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків

3-8


Директор
фінансово-економічного
департаментуН.В. Бартош


Додаток 7
до наказу Держкомтелерадіо України
16.07.2012  № 188


СХЕМА
тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних засобів

1.Водії автобусів, легкових автомобілів

Назва професій

Вид автотранспортного засобу

Тарифні розряди за групами автомобілів

1. Водій автотранспортних засобів

1. Автобуси, габаритна довжина яких:
до 7,5 м
понад 7,5 до 9,5 м
понад 9,5 м


3
4
5

2. Легкові автомобілі (у тому числі спеціальні) з робочим обсягом двигуна:
до 1,8 літра
понад 1,8 до 3,5 літра
понад 3,5 літра2
3
4


2. Водії вантажних та вантажопасажирських автомобілів

Вантажопідйомність (тонн)

Тарифні розряди

водіїв вантажних автомобілів
(за групами)

водіїв вантажопасажирських автомобілів (автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажів)

1-а група
Бортові автомобілі та автомобілі-фургони загального призначення

2-а група
Спеціалізовані та спеціальні автомобілі: самоскиди, цистерни, рефрижератори, контейнеровози, пожежні, техдопомоги, снігоприбиральні, поливальні, автокрани, автонавантажувачі сідельні, тягачі з причепами, ПТС (передвижні телевізійні системи, телестанції, телесистеми тощо), екскаватори, трактори та інші

до 1,5

2

3

4

від 1,5 до 3

2

3

4

від 3 до 5

3

4

5

від 5 до 7

3

4

5

понад 7

4

4

5


Директор
фінансово-економічного
департаментуН.В. Бартош


Інші НПА

Наказ Держкомтелерадіо №324 від 23.10.2015 Про внесення зміни до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 16 липня 2012 року № 188 Наказ Мінмолодьспорт №3878 від 22.10.2015 Про затвердження Типових штатних нормативів шкіл вищої спортивної майстерності Наказ Мінпраці №105-a від 11.05.2004 МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМИ чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації) Наказ Мінпраці №341-a від 18.12.2003 МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВИ чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів Наказ Мінпраці №108-a від 11.05.2004 МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМИ чисельності працівників юридичної служби Наказ Мінпраці №269 від 26.09.2003 МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВИ чисельності працівників бухгалтерського обліку Наказ Мінмолодьспорт №37 від 30.07.2013 Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл Наказ Мінкультури №854 від 30.10.2015 Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 31 жовтня 2005 року № 783 Наказ Мінкультури №783 від 31.10.2005 Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки Наказ Міноборони №483 від 14.09.2015 Про затвердження Інструкції про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна за рахунок бюджетних коштів