Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Міноборони № 158 від 08.04.2009 Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків \"Ветеран війни - учасник бойових дій\" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

08.04.2009  № 158

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2009 р.
за № 428/16444


Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України

З метою виконання вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (із змінами), від 13 січня 1995 року № 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та від 8 лютого 1994 року № 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України, що додається;

Інструкцію про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України, що додається.

2. Для розгляду питань, пов'язаних із визначенням учасників бойових дій, у Міністерстві оборони України, військовій частині А0515, військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних та Київському міському військових комісаріатах створити комісії.

3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, начальнику Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, командиру військової частини А0515, військовому комісару військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласним та Київському міському військовим комісарам військових комісаріатів на підставі рішень комісій з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій організувати видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України громадянам та ведення їх персонального обліку.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністра оборони України від 31 березня 1996 року № 87 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень, нагрудних знаків ветеранів війни та листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості ветеранам війни - військовослужбовцям, які проходять військову службу у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 1996 року за № 193/1218, та від 26 липня 1996 року № 208 "Про затвердження Положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни та визначенням осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 серпня 1996 року за № 484/1509.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень).

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

Ю.І. Єхануров


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра праці та соціальної політики України

Голова ЦК Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України
П. Розенко


Д.Т. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
08.04.2009 № 158

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2009 р.
за № 428/16444
ПОЛОЖЕННЯ
про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України

1. Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України (далі - Комісії) створюються в Міністерстві оборони України, військовій частині А0515, військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних та Київському міському військових комісаріатах.

2. До складу Комісії Міністерства оборони України входять: голова Комісії - перший заступник Міністра оборони України, члени Комісії - керівники кадрових, юридичних, фінансових структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, секретар Комісії - працівник кадрового органу.

До складу Комісії можуть включатися керівники інших структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністра оборони України.

3. До складу Комісії військової частини А0515 входять: голова Комісії - заступник командира військової частини А0515 - директор департаменту, члени Комісії - керівники структурних підрозділів кадрового, фінансового та юридичного забезпечення, керівники інших структурних підрозділів військової частини А0515, секретар Комісії - працівник кадрового органу.

Персональний склад Комісії затверджується наказом командира військової частини А0515.

4. До складу Комісій військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів уходять: голова Комісії - заступник військового комісара, члени Комісії - начальники відділів кадрового, фінансового та соціального забезпечення, юрисконсульт, працівники інших відділів, секретар Комісії - працівник кадрового підрозділу.

Персональний склад Комісії затверджується наказом відповідного військового комісара.

5. У своїй діяльності Комісії керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони України та цим Положенням.

6. На Комісії Міністерства оборони України та військової частини А0515 покладається вирішення питань про визначення учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанов Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 року № 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (із змінами)", від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (із змінами) та від 13 січня 1995 року № 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

7. На Комісії військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів покладається вирішення питань про визначення учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" з числа осіб, звільнених зі Збройних Сил, колишніх партизанів та підпільників - за місцем їх реєстрації.

8. Комісії зобов'язані:

приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

реєструвати заяви у спеціальній книзі обліку;

інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату засідання Комісії;

робити запити до відповідних архівних установ, про що повідомляти заявника;

розглядати заяви громадян, що надійшли до Комісій, у місячний строк;

заслуховувати пояснення громадян, які подали заяви, свідків, представників організацій, установ та громадських організацій ветеранів, досліджувати інші докази;

у разі відмови в задоволенні вимог, викладених у заяві, рішення доводити до відома громадянина в письмовій формі, а також роз'яснювати порядок оскарження прийнятого рішення;

засідання Комісії проводити не рідше одного разу на місяць (за наявності документів).

9. Комісії приймають рішення щодо визнання громадян учасниками бойових дій на підставі документів:

довідок відповідного періоду, підписаних і завірених печаткою;

партизанського квитка;

посвідчення учасника підпілля;

посвідчення до знака "За разминирование";

грамот, фотографій (оригіналів);

газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження;

історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів;

документів потрібного періоду, де зазначені прізвище, ім'я та по батькові заявника;

партійних документів, які підтверджують службу чи роботу заявника у відповідний період;

інших документів, на підставі яких можливо зробити достовірний висновок про участь у бойових діях або розмінуванні (траленні бойових мін);

для військовослужбовців, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії, та для військовослужбовців постійного складу (особовий склад національного контингенту чи персоналу):

витягу з наказу (по особовому складу) Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України відповідно про призначення на посаду в частину, яка перебуває у складі національного контингенту;

витягу з відповідного розділу особової справи військовослужбовця про проходження військової служби у складі національного контингенту чи персоналу;

довідки про проходження військової служби у складі національного контингенту чи персоналу;

для військовослужбовців, які перебували у відрядженні:

рішення Міністра оборони України або начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України про відрядження;

витягу з наказу по стройовій частині відповідного командира (начальника) про направлення у відрядження;

копії посвідчення про відрядження з відповідними відмітками про прибуття та вибуття;

для військовослужбовців, які брали участь у розмінуванні або траленні бойових мін:

витягу з наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);

витягу з наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);

акта на виконання робіт із розчистки місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин (бойових мін).

10. За відсутності через незалежні від заявника причини необхідних документів, які підтверджують його право на отримання статусу учасника бойових дій, дозволяється брати до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи працювали разом із заявником.

11. У разі звернення громадян до суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи інших подіях, які дають право на визначення їх учасниками бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення таке рішення суду визнається як документ, що підтверджує право громадянина на визнання його учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

12. Матеріали, які подаються на розгляд Комісій, готують відповідні кадрові органи або особисто заявник.

13. Рішення Комісії вважається правомочним тоді, коли за нього проголосувало не менше половини її членів.

14. Рішення з усіх розглянутих Комісією питань заносяться до протоколу.

15. Протокол з рішенням Комісії і документи здаються до архівних установ Міністерства оборони України.

16. Витяги з протоколів рішень Комісій військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів надсилаються до Головного управління особового складу Збройних Сил України для обліку.

Заступник
Міністра оборони України


І.Л. Монтрезор


Інші НПА

Наказ МОЗ №809 від 22.11.2011 Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України Закон України ВРУ №1186-VII від 08.04.2014 Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів Наказ Мін'юст №222/5 від 08.02.2012 Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі Наказ Мін'юст №847/5 від 08.06.2012 Про затвердження Інструкції про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Наказ Мін'юст №1304/5 від 02.07.2013 Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Наказ Мінпраці №390/851/457 від 25.11.2005 Про затвердження Типового положення про виплату матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств та об\'єднань державних підприємств Постанова КМУ №510 від 03.09.2014 Про вдосконалення державної політики у сфері регулювання діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією України Указ Президент №921 від 05.12.2014 Про призначення представників від України до списків Посередників та списків Арбітрів Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів Розпорядження Президент №1271 від 05.12.2014 Про уповноваження В. Ягуна на підписання Угоди між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом Розпорядження Президент №1270 від 05.12.2014 Про уповноваження В. Ягуна на підписання Угоди між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом