Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 13. Статут акціонерного товаристваСт. 13 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут.

2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

1) повне та скорочене найменування товариства українською мовою;

2) тип товариства;

3) розмір статутного капіталу;

4) розмір резервного капіталу у разі його формування;

{ Пункт 4 частини другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій;

{ Пункт 5 частини другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством;

{ Частину другу статті 13 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

7) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій;

{ Пункт частини другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

8) права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу у разі розміщення привілейованих акцій;

{ Пункт частини другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

9) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права;

{ Пункт 9 частини другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

10) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;

11) порядок скликання та проведення загальних зборів;

12) компетенцію загальних зборів;

13) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів;

{ Пункт частини другої статті 13 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

14) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції;

15) порядок внесення змін до статуту;

16) порядок припинення товариства.

3. Статутом акціонерного товариства не може бути передбачено надання засновникам товариства додаткових прав чи повноважень.

4. Статут акціонерного товариства може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

Стаття 1 ...11 12 13 14 15 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI 

Рекомендовані сторінки

Про акціонерні товариства Про акціонерні товариства Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства