Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 60. Одноосібний виконавчий органСт. 60 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства.

{ Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

2. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

3. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.

Стаття 1 ...58 59 60 61 62 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI 

Рекомендовані сторінки

Про акціонерні товариства Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органуДодати коментар до ст.60 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI