Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 53 ЗУ Про автомобільний транспорт вiд 05.04.2001 № 2344-III


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про автомобільний транспорт Стаття 53. Організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів

Організацію міжнародних перевезень пасажирів і вантажів здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

До міжнародних перевезень пасажирів та небезпечних вантажів допускаються резиденти України, які мають досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних умовах не менше ніж три роки.
{ Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

При виконанні міжнародних перевезень вантажів резиденти України повинні мати:

дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися перевезення;

{ Абзац третій частини третьої статті 53 виключено на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків; { Абзац четвертий частини третьої статті 53 в редакції Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

сертифікат відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; { Абзац шостий частини третьої статті 53 в редакції Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

документи на вантаж. { Частину третю статті 53 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

При виконанні міжнародних перевезень пасажирів резиденти України повинні мати:

дозволи іноземних країн, по території яких буде здійснюватися перевезення;

{ Абзац третій частини четвертої статті 53 виключено на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

{ Абзац п'ятий частини четвертої статті 53 виключено на підставі Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

список пасажирів (при нерегулярних та маятникових перевезеннях);

білетно-облікову документацію;

схему маршруту.

При виконанні міжнародних перевезень вантажів нерезиденти України повинні мати:

дозвіл України;

дозвіл щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення вагових (габаритних) обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків; { Абзац третій частини п'ятої статті 53 в редакції Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху та екологічної безпеки, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; { Абзац п'ятий частини п'ятої статті 53 в редакції Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

документи на вантаж. { Частину п'яту статті 53 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

При виконанні міжнародних перевезень пасажирів нерезиденти повинні мати:

дозвіл України;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

{ Абзац четвертий частини шостої статті 53 виключено на підставі Закону N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

список пасажирів (для нерегулярних та маятникових перевезень);

білетно-облікову документацію.

У транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої - тахографи.
{ Статтю 53 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов'язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв - тахокарти, а також, у разі якщо у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв.
{ Статтю 53 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 4621-VI ( 4621-17 ) від 22.03.2012 }

Стаття 1 ...51 52 53 54 55 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті