Укр Рус

Про бібліотеки і бібліотечну справу
Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу Ст. 32 ЗУ Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВРОсоби, винні в порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть відповідальність згідно з законом.

Р о з д і л XIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Пункт 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" доповнити підпунктом 5.1.23 такого змісту:

"5.1.23. надання бібліотеками, що є у державній і комунальній власності, платних послуг фізичним і юридичним особам".


Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 січня 1995 року
N 32/95

Стаття 1 ...30 31 32 

Перейти до статті