Укр Рус

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту


Скачать бесплатно Закон України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту від 08.07.2011 № 3671-VI

Закон України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту від 08.07.2011 № 3671-VI ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Законодавство про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту Стаття 3. Заборона вислання або примусового повернення біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, до країни, з якої вони прибули та де їх життю або свободі загрожує небезпека Стаття 4. Сприяння збереженню єдності сімей біженців та осіб, які потребують додаткового захисту або яким надано тимчасовий захист

Розділ II
ВИЗНАННЯ БІЖЕНЦЕМ АБО ОСОБОЮ, ЯКА ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОГО
ЗАХИСТУ, ВТРАТА, ПОЗБАВЛЕННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ
ТА ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ

Стаття 5. Порядок звернення особи із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 6. Умови, за яких особа не визнається біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 7. Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 8. Порядок попереднього розгляду заяв Стаття 9. Порядок розгляду заяви після прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 10. Прийняття рішення за заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 11. Втрата і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 12. Оскарження рішень щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту

Розділ III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БІЖЕНЦІВ І ОСІБ,
ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ЗАХИСТУ

Стаття 13. Права та обов'язки особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 14. Правовий статус осіб, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту Стаття 15. Права особи, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 16. Обов'язки особи, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту Стаття 17. Права та обов'язки особи, якій відмовлено в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також яка втратила чи позбавлена статусу біженця або додаткового захисту

Розділ IV
ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ

Стаття 18. Підстави і строк надання тимчасового захисту Стаття 19. Правовий статус осіб, яким надано тимчасовий захист Стаття 20. Права осіб, яким надано тимчасовий захист Стаття 21. Обов'язки осіб, яким надано тимчасовий захист Стаття 22. Джерела покриття витрат на тимчасовий захист іноземців та осіб без громадянства Стаття 23. Документ, що посвідчує надання іноземцям та особам без громадянства тимчасового захисту Стаття 24. Припинення тимчасового захисту Стаття 25. Підстави для позбавлення тимчасового захисту в індивідуальному порядку

Розділ V
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ,
ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ,
ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ БІЖЕНЦЯМИ ТА ОСОБАМИ,
ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Стаття 26. Повноваження Кабінету Міністрів України Стаття 27. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції Стаття 28. Повноваження органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Стаття 29. Повноваження інших органів виконавчої влади

Розділ VI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 30. Міжнародне співробітництво з метою захисту прав біженців Стаття 31. Правовий статус осіб, яким надано статус біженця іншими державами - учасницями Конвенції про статус біженців 1951 року ( ) і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року ( ) Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про охорону навколишнього природного середовища Про державний кордон України Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва Основи законодавства України про охорону здоров'я
Додати коментар до ЗУ Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту від 08.07.2011 № 3671-VI