Укр Рус

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Стаття 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в УкраїніСт. 6 ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вiд 16.07.1999 № 996-XIV1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та міжнародних стандартів фінансової звітності.

{ Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

{ Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону N 3614-VI від 07.07.2011 }

5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт , передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України. від 08.06.2000 )

6. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування.

Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...12-1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні вiд 16.07.1999 № 996-XIV