Укр Рус
< Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні
Стаття 8. Основні функції Головного контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і СевастополіСт. 8 ЗУ Про КРУ від 26.01.1993 № 2939-XIIГоловне контрольно-ревізійне управління України, контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі виконують такі функції:

1) організують роботу контрольно-ревізійних підрозділів в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі по проведенню державного фінансового контролю, узагальнюють наслідки державного фінансового контролю і у випадках, передбачених законодавством, повідомляють про них органам законодавчої та виконавчої влади; від 15.12.2005 )

2) проводять у підконтрольних установах ревізії фінансово-господарської діяльності, використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; від 12.01.2005, N 3202-IV від 15.12.2005 )

3) здійснюють державний фінансовий аудит виконання державних програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів господарювання, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують державне чи комунальне майно; від 15.12.2005 )

від 12.01.2005 )

5) здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю; від 15.12.2005 )

6) розробляють нормативно-правові акти та методичні документи з питань своєї діяльності; від 15.12.2005 )

7) здійснюють методологічне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнюють досвід проведення державного фінансового контролю і поширюють його серед контрольно-ревізійних служб, розробляють пропозиції щодо удосконалення державного фінансового контролю; від 15.12.2005 )

8) проводить перевірки державних закупівель та здійснює співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель. { Частину першу статті 8 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005; в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2289-VI від 01.06.2010 }

{ Частину другу статті 8 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

Органи контрольно-ревізійної служби розглядають листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань. Звернення, де повідомляється про крадіжки, розтрати, недостачі, інші серйозні правопорушення, негайно пересилаються правоохоронним органам для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті