Укр Рус

Про державну реєстрацію актів цивільного стану


Скачать бесплатно Закон України Про державну реєстрацію актів цивільного стану вiд 01.07.2010 № 2398-VI

Закон України Про державну реєстрацію актів цивільного стану вiд 01.07.2010 № 2398-VI ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування Закону Стаття 2. Акти цивільного стану Стаття 3. Засади державної реєстрації актів цивільного стану

Розділ II
СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Стаття 4. Органи державної реєстрації актів цивільного стану Стаття 5. Компетенція центрального органу виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану Стаття 6. Компетенція органів державної реєстрації актів цивільного стану Стаття 7. Одержання органами державної реєстрації актів цивільного стану документів і відомостей, необхідних для державної реєстрації актів цивільного стану Стаття 8. Діяльність органів державної реєстрації актів цивільного стану

Розділ III
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Стаття 9. Державна реєстрація актів цивільного стану

Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010

Стаття 10. Діловодство в органах державної реєстрації актів цивільного стану Стаття 11. Державний реєстр актів цивільного стану громадян Стаття 12. Порядок внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян Стаття 13. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження Стаття 14. Державна реєстрація шлюбу Стаття 15. Державна реєстрація розірвання шлюбу Стаття 16. Державна реєстрація зміни імені Стаття 17. Державна реєстрація смерті Стаття 18. Видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану Стаття 19. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану Стаття 20. Оплата державної реєстрації актів цивільного стану Стаття 21. Відмова в державній реєстрації актів цивільного стану Стаття 22. Внесення змін до актового запису цивільного стану Стаття 23. Поновлення актового запису цивільного стану Стаття 24. Анулювання актового запису цивільного стану Стаття 25. Зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану Стаття 26. Відповідальність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частин другої та третьої статті 12 цього Закону, в частині складання актових записів в електронному вигляді, які набирають чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом. 2. Розірвання шлюбу, здійснене судом до набрання чинності цим Законом, підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Державна реєстрація розірвання шлюбу може бути проведена органом державної реєстрації актів цивільного стану за нотаріально засвідченою або прирівняною до нотаріально засвідченої заявою одного з подружжя, якщо актовий запис про розірвання шлюбу вже складено за заявою другого з подружжя на підставі рішення суду про розірвання шлюбу або на підставі пункту 3 частини першої статті 107 Сімейного кодексу України ( ) до набрання чинності цим Законом, у разі якщо така особа не може з поважної причини особисто з'явитися до державного органу реєстрації актів цивільного стану. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Сімейному кодексі України ( ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135): у частині другій статті 106 слова "виносить постанову" замінити словами "складає актовий запис"; пункт 3 частини першої статті 107 виключити; в абзаці першому частини першої статті 108 слова і цифри "та пункту 3 частини першої статті 107" виключити; статтю 115 викласти в такій редакції: "

Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства ( Документ підготовлено у Верховній Раді України ) cprt0 {color: #FfFfFf; font-style: italic} Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про обіг векселів в Україні Про засади державної регіональної політики Про стимулювання розвитку регіонів Про засади запобігання і протидії корупції Про професійно-технічну освіту