Укр Рус
< Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Стаття 2. Право осіб на державну соціальну допомогуСт. 2 ЗУ Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам від 18.05.2004 № 1727-IV
Громадяни України, які досягли віку, встановленого статтею 1 цього Закону або є інвалідами і не одержують пенсію та постійно проживають на території України, мають право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.

{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011 }

Особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну соціальну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства мають право на державну соціальну допомогу на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо міжнародним договором України передбачено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми, встановлені міжнародним договором.


Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті