Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про інвестиційну діяльність вiд 18.09.1991 № 1560-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про інвестиційну діяльність Стаття 1. Інвестиції

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.
{ Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1981-VIII ( 1981-19 ) від 23.03.2017 }

Такими цінностями можуть бути:

кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів); { Абзац другий частини другої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4218-VI ( 4218-17 ) від 22.12.2011 }

рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);

майнові права інтелектуальної власності; { Абзац четвертий частини другої статті 1 в редакції Закону N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004 }

сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");

права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

інші цінності.

Інвестиції, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних вкладень.
{ Частина третя статті 1 в редакції Закону N 1981-VIII ( 1981-19 ) від 23.03.2017 }

Стаття 1 2 3 ...22

Перейти до статті