Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 25 ЗУ Про іпотечне кредитування та іпотечні сертифікати від 19.06.2003 № 979-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати Стаття 25. Призначення або заміна управителя за рішенням суду

Суд може прийняти рішення про призначення або заміну управителя за наявності таких підстав:

дострокове погашення сертифікатів здійснюється з порушенням вимог статті 36 цього Закону;

в разі неотримання власниками сертифікатів більш ніж двох чергових платежів за сертифікатами;

емітент частково або повністю здійснив відчуження іпотечних активів третім особам і не здійснив відповідної заміни таких активів;

частину платежів за іпотечними активами розпорядник платежів використав з порушенням умов інформації про випуск сертифікатів участі;

не встановлено місцезнаходження емітента.

Для участі у справі про призначення або заміну управителя суд залучає уповноваженого представника національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. { Частина друга статті 25 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у десятиденний термін після оголошення рішення суду про заміну управителя доводить це рішення до відома власників сертифікатів через публікацію у друкованих засобах масової інформації та у цій публікації пропонує власникам сертифікатів, які відповідають вимогам до управителя, встановленим цим Законом, протягом 30 днів надати пропозиції щодо виконання ними функцій управителя.

На цей термін національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, призначає тимчасового розпорядника платежів з числа працівників національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на якого покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за збереженням іпотечних активів та розпоряджанням платежами.

Будь-який власник сертифікатів, за умови отримання ним письмової згоди не менш як двох третин інших власників сертифікатів, має право запропонувати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, свою кандидатуру для виконання функцій розпорядника платежів. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання такого звернення національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не надала відповіді, вважається, що вона погодилася з передачею цьому власнику сертифікатів функцій розпорядника платежів у порядку, передбаченому статтею 35 цього Закону.

Якщо пропозицій щодо виконання функцій управителя від власників сертифікатів не надійде або запропонована кандидатура не буде відповідати вимогам цього Закону, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у строк не пізніше 40 днів з дня оприлюднення інформації про рішення суду має призначити прилюдні торги з продажу іпотечних активів. Строк проведення торгів - не раніше 50 днів і не пізніше 60 днів з дня опублікування у друкованих засобах масової інформації рішення суду про заміну управителя і відповідних пропозицій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Порядок проведення прилюдних торгів з продажу іпотечних активів встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Стаття 1 ...23 24 25 26 27 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті