Укр Рус

Про іпотеку
Стаття 21. Форма і зміст заставноїСт. 21 ЗУ Про іпотеку вiд 05.06.2003 № 898-IVЗаставна складається в письмовій формі в одному примірнику на бланку стандартної форми, яка встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На всіх оригінальних примірниках іпотечного договору робиться відмітка про видачу заставної. Залежно від предмета іпотеки заставна повинна мати візуальні відмінності, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

{ Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3201-IV від 15.12.2005, N 3610-VI від 07.07.2011 }

У заставній обов'язково мають міститися такі реквізити:

1) слово "Заставна" як складова частина назви документа та визначення про зобов'язання боржника виконати перед іпотекодержателем у встановлений строк основне зобов'язання;

2) для іпотекодавця, боржника та іпотекодержателя - юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців; від 15.12.2005 )

нерезидентів - найменування, юридична адреса та держава, де зареєстрована особа;

для іпотекодавця, боржника та іпотекодержателя - фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; { Абзац п'ятий пункту 2 частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI від 16.04.2009 }

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові , адреса їх постійного місця проживання за межами України;

3) посилання на реквізити іпотечного договору та договору, що обумовлює основне зобов'язання;

4) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

5) зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання;

6) спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо він передбачений іпотечним договором;

7) відмітка про реєстраційний номер, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою . від 15.12.2005, N 3273-IV від 22.12.2005 )

За згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем заставна може містити інші положення, які відтворюють зміст основного зобов'язання та іпотеки. Якщо зміст заставної не відповідає положенням іпотечного договору чи договору, який обумовлює основне зобов'язання, положення заставної мають перевагу.

Заставна підписується іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця. Іпотекодавець, боржник - юридичні особи засвідчують підпис уповноваженої особи печаткою.

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про іпотеку вiд 05.06.2003 № 898-IV 

Рекомендовані сторінки

Про іпотеку Стаття 22. Умови реалізації прав та виконання обов'язків, що випливають із заставноїДодати коментар до ст.21 ЗУ Про іпотеку вiд 05.06.2003 № 898-IV