Укр Рус

Про Кабінет Міністрів України
Стаття 21. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої владиСт. 21 ЗУ Про КМУ від 07.10.2010 № 2591-VI1. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина.

2. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підзвітні та підконтрольні Кабінету Міністрів України.

{ Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3165-VI від 17.03.2011 }

3. Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри.

4. Діяльність центральних органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністрами. Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади представляють відповідні міністри, до сфери спрямування і координації яких належать ці органи.

{ Частину п'яту статті 21 виключено на підставі Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

{ Частину шосту статті 21 виключено на підставі Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

7. Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади.

8. Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.

9. Особливості відносин Кабінету Міністрів України з окремими центральними органами виконавчої влади можуть визначатися законами України.

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Кабінет Міністрів України від 07.10.2010 № 2591-VI