Укр Рус
< Про комітети Верховної Ради України

Про комітети Верховної Ради України
Стаття 57. Відповідальність за невиконання вимог цього ЗаконуСт. 57 ЗУ Про комітети Верховної Ради України від 04.04.1995 № 116/95-ВР1. Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян за нез'явлення на засідання комітету без поважних причин, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботі комітетів несуть відповідальність у встановленому законом порядку, крім випадків, передбачених законом.

2. За несвоєчасний розгляд рекомендацій комітетів та несвоєчасне повідомлення їм про вжиті заходи посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком:

частини першої статті 18, що набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у березні 2006 року;

частини першої статті 51 щодо ведення стенограми засідання комітету, що набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Встановити, що до 1 січня 2007 року стенограма засідання комітету ведеться за окремим рішенням комітету.

3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток № 2 до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року № 1385-IV "Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 183).

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
4 квітня 1995 року
№ 116/95-ВР

Стаття 1 ...55 56 57 

Перейти до статті