Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 16 ЗУ Про кредитні спілки від 20.12.2001 № 2908-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.02.2019


Про кредитні спілки
Стаття 16. Правління кредитної спілки

1. Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

2. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції.

Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.

Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених цим Законом і статутом спілки.

3. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.

4. Голова правління кредитної спілки:

без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;

представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами;

укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;

розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки;

готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;

вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Закону та статуту кредитної спілки.

Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті