Укр Рус

Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 31. Повноваження у галузі будівництваСт. 31 ЗУ Про місцеве самоврядування вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні повноваження:

1) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

2) виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності;

3) розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;

4) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

5) визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

7) встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

8) координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;

9) надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; { Підпункт 9 пункту "а" частини першої статті 31 в редакції Закону N 509-VI від 16.09.2008 }

10) проведення громадського обговорення містобудівної документації; { Пункт "а" частини першої статті 31 доповнено підпунктом 10 згідно із Законом N 509-VI від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

б) делеговані повноваження:

1) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку та у випадках, встановлених законом; { Підпункт 1 пункту "б" частини першої статті 31 в редакції Закону N 2367-VI від 29.06.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI від 17.02.2011 }

2) організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів;

3) здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

4) здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

5) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

6) вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

{ Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону N 509-VI від 16.09.2008 }

Стаття 1 ...29 30 31 32 33 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про місцеве самоврядування в Україні вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР