Укр Рус

Про міжнародне приватне право
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про міжнародне приватне право від 23.06.2005 № 2709-IV1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

1) приватноправові відносини - відносини, які ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності, суб'єктами яких є фізичні та юридичні особи;

2) іноземний елемент - ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм:

хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою; { Абзац другий пункту 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1837-VI від 21.01.2010 }

об'єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;

юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави; { Абзац четвертий пункту 2 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1837-VI від 21.01.2010 }

3) колізійна норма - норма, що визначає право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом; { Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1837-VI від 21.01.2010 }

4) вибір права - право учасників правовідносин визначити право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом;

5) автономія волі - принцип, згідно з яким учасники правовідносин з іноземним елементом можуть здійснити вибір права, що підлягає застосовуванню до відповідних правовідносин;

6) правова кваліфікація - визначення права, що підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом;

7) зворотне відсилання - повторне відсилання колізійної норми права іноземної держави до правопорядку держави, колізійна норма якого відіслала до даного іноземного правопорядку;

8) відсилання до права третьої держави - відсилання колізійної норми права іноземної держави, визначеної відповідно до цього Закону, до права третьої держави;

9) обхід закону - застосування до правовідносин з іноземним елементом права іншого, ніж право, передбачене відповідним законодавством;

10) визнання рішення іноземного суду - поширення законної сили рішення іноземного суду на територію України в порядку, встановленому законом;

11) міжнародний договір України - чинний міжнародний договір України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про міжнародне приватне право від 23.06.2005 № 2709-IV 

Рекомендовані сторінки

Про міжнародне приватне право Про міжнародне приватне право Стаття 3. Міжнародні договори України Про міжнародне приватне право Стаття 2. Сфера застосування ЗаконуДодати коментар до ст.1 ЗУ Про міжнародне приватне право від 23.06.2005 № 2709-IV