Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 22 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Громадяни зобов'язані:

з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час; { Абзац другий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2926-VI від 13.01.2011, N 267-VIII від 19.03.2015 }

надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом. { Абзац третій частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. { Абзац перший частини другої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).

3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти військових комісаріатів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки України, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.
{ Частина третя статті 22 в редакції Законів N 2926-VI від 13.01.2011, N 5404-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1127-VII від 17.03.2014, N 267-VIII від 19.03.2015 }

4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.
{ Частина четверта статті 22 в редакції Закону N 5404-VI від 02.10.2012 }

5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України - Служба зовнішньої розвідки України, військовозобов'язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві. { Абзац перший частини п'ятої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 267-VIII від 19.03.2015 }

Військовозобов’язані та резервісти, які перебувають на зборах, у разі оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України. { Частину п'яту статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1275-VII від 20.05.2014 }

Особливості проходження медичного обстеження військовозобов’язаними та резервістами під час мобілізації, на особливий період визначаються Міністерством оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я України. { Частину п'яту статті 22 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 1275-VII від 20.05.2014 }
{ Частина п'ята статті 22 в редакції Законів N 2926-VI від 13.01.2011, N 5404-VI від 02.10.2012 }

6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
{ Частина шоста статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

Стаття 1 ...20 21 22 23 24 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті