Укр Рус
< Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізаціїСт. 22 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію1. Громадяни зобов'язані:
 
з'являтися за викликом до військових комісаріатів (військовозобов'язані Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час; { Абзац другий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2926-VI ( 2926-17 ) від 13.01.2011 }
 
надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом. { Абзац третій частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
2. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. { Абзац перший частини другої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами).
 
3. Під час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять службу у військовому резерві), зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку, військовозобов'язані Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - керівників відповідних органів управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.
{ Частина третя статті 22 в редакції Законів N 2926-VI ( 2926-17 ) від 13.01.2011, N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.
{ Частина четверта статті 22 в редакції Закону N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, військовозобов'язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - відповідні органи управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту). Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві.
{ Частина п'ята статті 22 в редакції Законів N 2926-VI ( 2926-17 ) від 13.01.2011, N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
6. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.
{ Частина шоста статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }

Стаття 1 ...20 21 22 23 24 ...26 

Перейти до статті