Укр Рус
< Про музеї та музейну справу

Про музеї та музейну справу
Стаття 10. Ліквідація та реорганізація музеїв Ст. 10 ЗУ Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.12.2017


Ліквідація музеїв здійснюється за рішенням засновника, а також за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

У разі ліквідації музеїв, що засновані на державній і комунальній формах власності, порядок подальшого використання їх музейних зібрань визначає засновник за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. У разі ліквідації підприємства, установи та організації, при (у складі) яких діють музеї, а також у разі ліквідації музеїв, які діяли на громадських засадах, їх музейні зібрання та колекції асортиментних кабінетів, окремі предмети музейного значення, придбані за кошти державного та місцевих бюджетів, передаються до відповідних профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України від 16.10.2012 }

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) музеїв може відбуватися відповідно до чинного законодавства.

{ Частину четверту статті 10 виключено на підставі Закону N 1709-VI від 05.11.20


Стаття 1 ...8 9 10 11 12 ...31 

Перейти до статті