Укр Рус

Про музеї та музейну справу
Стаття 13. Фінансування музеїв Ст. 13 ЗУ Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВРФінансування музеїв залежно від форм власності здійснюється за рахунок коштів відповідно державного бюджету, місцевих бюджетів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. { Частина перша статті 13 в редакції Закону N 1709-VI від 05.11.2009 } Бюджетні призначення та кошти, одержані від додаткових джерел фінансування музеїв, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не впливають на обсяги бюджетного фінансування державних та комунальних музеїв. { Частина друга статті 13 в редакції Закону N 1709-VI від 05.11.2009 } Сума витрат на забезпечення охорони музеїв обов'язково визначається в державному та місцевих бюджетах і вноситься до переліку захищених статей видатків загального фонду бюджетів. { Статтю 13 доповнено частиною згідно із Законом N 1709-VI від 05.11.2009 } Додатковими джерелами фінансування музеїв є: плата за відвідування музеїв і виставок; кошти, одержувані за науково-дослідні та інші види робіт, які виконує музейний заклад на замовлення підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян; прибутки від реалізації сувенірної продукції, предметів народних художніх промислів, видавничої діяльності; { Абзац четвертий частини четвертої статті 13 в редакції Закону N 1709-VI від 05.11.2009 } плата за кіно- і фотозйомки; інші джерела, в тому числі валютні надходження, відповідно до законодавства України.

Стаття 1 ...11 12 13 14 15 ...31 

Перейти до статті