Укр Рус
< Про музеї та музейну справу

Про музеї та музейну справу
Стаття 24. Консервація і реставрація музейних предметів Музейного фонду України Ст. 24 ЗУ Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВРКонсервацію і реставрацію музейних предметів Музейного фонду України здійснюють спеціалізовані установи та організації, реставраційні підрозділи музеїв та окремі реставратори, які мають кваліфікаційну категорію за відповідною спеціальністю.

Порядок їх консервації і реставрації визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. { Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }

Держава сприяє проведенню реставрації музейних предметів, предметів музейного значення недержавної частини Музейного фонду України у державних реставраційних закладах.

З метою проведення атестації реставраторів та присвоєння їм відповідної кваліфікаційної категорії утворюється атестаційна комісія. Положення про атестаційну комісію та її персональний склад затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв. { Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 }

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють підготовці реставраторів, розвитку мережі спеціалізованих реставраційних закладів. { Стаття 24 в редакції Закону N 1709-VI від 05.11.2009 }
  Р о з д і л IV

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ

Стаття 1 ...22 23 24 25 26 ...31 

Перейти до статті