Укр Рус
< Про музеї та музейну справу

Про музеї та музейну справу
Стаття 28. Гарантії прав і законних інтересів працівників музеїв Ст. 28 ЗУ Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВРПравовий і соціальний захист працівників музеїв забезпечується державою і засновниками музеїв згідно із законодавством. { Частина перша статті 28 в редакції Закону N 1709-VI від 05.11.2009 }

Працівники музеїв мають право на:

діяльність відповідно до фаху та кваліфікації в музеях незалежно від форм власності;

захист у судовому порядку права інтелектуальної власності на результати наукової діяльності в галузі музейної справи;

безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і архівною базами музеїв України та відвідування музейних закладів;

участь у науково-дослідній роботі музеїв, у конференціях, семінарах, наукових читаннях;

підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір програми, форм навчання, стажування в інших музеях, в тому числі за кордоном;

атестацію з метою одержання кваліфікаційної категорії, порядок проведення якої визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв; { Абзац сьомий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1709-VI від 16.10.2012 }

допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України від 05.11.2009 }

грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання
трудових обов'язків і матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань у розмірі та порядку, що встановлюються
Кабінетом Міністрів України від 14.05.99 | { Абзац дев'ятий частини другої статті 28 набирає чинності з дня введення в дію Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік згідно із Законом N 659-XIV від 14.05.99 }
  безплатне користування у межах встановлених норм житлом з опаленням і освітленням, якщо вони проживають у селах і селищах; { Частину другу статті 28 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 659-XIV від 14.05.99 } { Абзац десятий частини другої статті 28 набирає чинності з дня введення в дію Закону України про Державний бюджет України на 2000 рік згідно із Законом N 659-XIV від 14.05.99 }
  вимогу до юридичних і фізичних осіб про припинення дій, що загрожують збереженню музейних предметів, музейних колекцій Музейного фонду України та предметів музейного значення. { Абзац одинадцятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1709-VI від 05.11.2009 }

Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, передбачені частиною другою цієї статті, надаються працівникам за умови, якщо розмір їх середньомісячного сукупного доходу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { Статтю 28 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 107-VI від 27.03.20

Стаття 1 ...26 27 28 29 30 31 

Перейти до статті