Укр Рус

Про обіг векселів в Україні
Стаття 3. Зобов'язуватися та набувати права за переказними і простими векселями на території України можуть юридичні та фізичні особи.Ст. 3 ЗУ Про обіг векселів від 05.04.2001 № 2374-IIIОргани виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також установи та організації, які фінансуються за рахунок державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим чи місцевих бюджетів, можуть виступати векселедавцем, трасантом, індосантом або індосатом лише у випадках і в порядку , визначених Кабінетом Міністрів України.

{ Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2511-VI від 09.09.2010 }

Використання векселів Національним банком України здійснюється відповідно до законодавства України про обіг векселів.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про обіг векселів в Україні від 05.04.2001 № 2374-III