Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 1 ЗУ Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних за від 01.07.2004 № 1961-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 10.11.2018


Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1.1. страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу;

1.2. страховики - страхові організації, що мають право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених цим Законом та Законом України "Про страхування" ;

1.3. потерпілі - юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких заподіяна шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з використанням транспортного засобу; { Пункт 1.3 статті 1 в редакції Закону N 3045-VI від 17.02.2011 }
  1.4. особи, відповідальність яких застрахована, - страхувальник та інші особи, які правомірно володіють забезпеченим транспортним засобом. Володіння забезпеченим транспортним засобом вважається правомірним, якщо інше не встановлено законом або рішенням суду; { Пункт 1.4 статті 1 в редакції Законів N 3045-VI від 05.07.2012 }

1.5. наземні транспортні засоби (далі - транспортні засоби) - це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах. { Абзац перший пункту 1.5 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5459-VI від 16.10.2012, N 766-VIII від 10.11.2015 }

У цьому Законі не вважається транспортним засобом пристрій, який підпадає під ознаки, зазначені у цьому пункті, але щодо якого не встановлено коригуючий коефіцієнт залежно від типу транспортного засобу; { Пункт 1.5 статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3045-VI від 17.02.2011 }


1.6. власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах; { Пункт 1.6 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3565-VI від 05.07.2011 }
  1.7. забезпечений транспортний засіб - транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, за умови його експлуатації особами, відповідальність яких застрахована; { Пункт 1.7 статті 1 в редакції Закону N 3045-VI від 17.02.2011 }
  1.8. страховий поліс - єдина форма внутрішнього договору страхування, яка посвідчує укладення такого договору; { Пункт 1.8 статті 1 в редакції Закону N 3045-VI від 17.02.2011 }
  1.9. бонус-малус - коригуючий коефіцієнт, за допомогою якого страховик коригує страхову премію залежно від того, чи були страхові випадки по відношенню до об’єкта страхування у певному проміжку часу; { Пункт 1.9 статті 1 в редакції Закону N 5090-VI від 05.07.2012 }
  1.10. Уповноважений орган - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; { Пункт 1.10 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

1.11. страховий сертифікат "Зелена картка" - страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах - членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", які зазначені і не викреслені у такому сертифікаті;

1.12. дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. { Статтю 1 доповнено пунктом 1.12 згідно із Законом N 3045-VI від 17.02.20


Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті