Укр Рус

Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей
Стаття 1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушеньСт. 1 ЗУ Про органи і служби у справах дітей від 24.01.1995 № 20/95-ВР{ Назва статті 1 в редакції Закону N 609-V від 07.02.2007 }
  Здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері сім’ї та дітей, відповідні структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад; { Абзац другий частини першої статті 1 в редакції Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

уповноважені підрозділи органів внутрішніх справ; { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх справ;

школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти;

центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров'я;

спеціальні виховні установи Державної кримінально-виконавчої служби України; { Абзац сьомий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1254-VI від 14.04.2009 }

притулки для дітей;

центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка). { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 312-XIV від 07.02.2007 }
  У здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей беруть участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, окремі громадяни.

Під соціальним захистом дітей у цьому Законі слід розуміти комплекс заходів і засобів соціально-економічного та правового характеру, здійснення яких покладається на суб'єктів, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, щодо забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне обслуговування, надання матеріальної підтримки.

Стаття 1 2 3 ...17 

Перейти до статті