Укр Рус

Про основи національної безпеки України
Стаття 2. Правова основа національної безпеки Ст. 2 ЗУ Про основи національної безпеки України від 19.06.2003 № 964-IVПравову основу у сфері національної безпеки України становлять Конституція ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші нормативно-правові акти.

Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом України Стратегія національної безпеки України ( 105/2007 ) і Воєнна доктрина України ( 648/2004 ), доктрини, концепції, стратегії і програми, якими визначаються цільові настанови та керівні принципи воєнного будівництва, а також напрями діяльності органів державної влади в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам України. Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України є документами, обов'язковими для виконання, і основою для розробки конкретних програм за складовими державної політики національної безпеки.

Стаття 1 2 3 4 ...12 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про основи національної безпеки України від 19.06.2003 № 964-IV 

Рекомендовані сторінки

Про основи національної безпеки України Стаття 3. Об'єкти національної безпеки  Про основи національної безпеки України Стаття 4. Суб'єкти забезпечення національної безпеки Додати коментар до ст.2 ЗУ Про основи національної безпеки України від 19.06.2003 № 964-IV