Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 7 ЗУ Про плату за землю від 03.07.1992 № 2535-XII


Втратив чинність

Про плату за землю Стаття 7. Ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у частинах п'ятій - десятій цієї статті та частині другій статті 6 цього Закону.

{ Установити, що в 2005 році по сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною першою статті 7 Закону згідно із Законами N 2285-IV від 23.12.2004, N 2505-IV від 25.03.2005 } { Установити, що у 2006 році по сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2006 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною першою статті 7 згідно із Законом N 3235-IV від 20.12.2005 } { Установити, що у 2007 році по сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2007 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною першою статті 7 згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 } { Установити, що у 2008 році по сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2008 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною першою статті 7 згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 } { Установити, що у 2009 році по сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2009 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною першою статті 7, згідно із Законом N 835-VI від 26.12.2008 } { Установити, що у 2010 році по сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2010 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною першою статті 7, згідно із Законом N 2154-VI від 27.04.2010 }

Ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:

------------------------------------------------------------------

| Групи населених | Ставка податку | Коефіцієнт, що |

| пунктів з | | містах Києві, |

| населення | | Сімферополі, |

| | |Севастополі та містах |

| | | обласного значення |

|--------------------+--------------------+----------------------|

|до 0,2 | 0,075 | |

|від 0,2 до 1 | 0,105 | |

|від 1 до 3 | 0,135 | |

|від 3 до 10 | 0,15 | |

|від 10 до 20 | 0,24 | |

|від 20 до 50 | 0,375 | 1,2 |

|від 50 до 100 | 0,45 | 1,4 |

|від 100 до 250 | 0,525 | 1,6 |

|від 250 до 500 | 0,6 | 2,0 |

|від 500 до 1000 | 0,75 | 2,5 |

|від 1000 | 1,05 | 3,0 |

|і більше | | |

------------------------------------------------------------------

{ Частина друга статті 7 в редакції Законів N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008, N 309-VI від 03.06.2008 } { Установити, що у 2008 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, збільшені в 3,1 раза, згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 } { Установити, що у 2009 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, збільшені в 3,1 раза, згідно із Законом N 835-VI від 26.12.2008 } { Установити, що у 2010 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, збільшені в 3,2 раза, згідно із Законом N 2154-VI від 27.04.2010 }

У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що зазначена в угоді.

У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок земельного податку, встановлених частиною другою цієї статті, застосовуються коефіцієнти:

на Південному узбережжі Автономної Республіки Крим - 3,0;

на Південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,5;

на Західному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,2;

на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2,0;

у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей - 2,3, крім населених пунктів, які Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" віднесені до категорії гірських;

на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.

Ставки земельного податку за земельні ділянки диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із середніх ставок податку, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не вище ніж у два рази від середніх ставок податку з урахуванням коефіцієнтів, встановлених частинами другою і третьою цієї статті.

Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дачами громадян, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі трьох відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до частин першої та другої цієї статті.

Податок за земельні ділянки, надані для потреб лісового господарства, за винятком ділянок, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється як складова плати за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством.

Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, що не пов'язані з функціональним призначенням цих об'єктів, справляється у п'ятикратному розмірі відповідного земельного податку, встановленого частинами першою та другою цієї статті. від 25.03.2005 )

При визначенні розміру податку за земельні ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими будівлями і спорудами, розташованими на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, що не пов'язані з функціональним призначенням цих об'єктів, застосовуються такі коефіцієнти до відповідного земельного податку, встановленого частинами першою та другою цієї статті:

міжнародного значення - 7,5;

загальнодержавного значення - 3,75;

місцевого значення - 1,5.

від 25.03.2005 )

Податок за частину площ земельних ділянок, наданих підприємствам, установам і організаціям , що перевищують норми відведення, справляється у п'ятикратному розмірі.

від 27.11.2003 ) від 26.12.2002 ) від 20.12.2001 ) від 07.12.2000 ) від 17.02.2000 ) Податок за земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, залізниць, гірничодобувних підприємств, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до частин першої та другої цієї статті. від 03.04.2003, N 2600-IV від 31.05.2005 )

Встановлені частиною другою цієї статті ставки земельного податку застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. від 22.12.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )

Податок за земельні ділянки, надані підприємствам, установам і організаціям для спорудження об'єктів містобудування, справляється у розмірі, визначеному частиною десятою цієї статті, у разі:

перевищення строку, встановленого для будівництва об'єкта містобудування при наданні земельної ділянки або визначеного умовами проведення земельних торгів;

перевищення строку, встановленого для завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва, визначеного умовами приватизації.

Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті