Укр Рус
< Про попереднє ув'язнення

Про попереднє ув'язнення
Стаття 1. Попереднє ув'язнення Ст. 1 ЗУ Про попереднє ув'язнення від 30.06.1993 № 3352-XIIПопереднє ув'язнення є запобіжним заходом, який у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України , застосовується щодо підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили. { Частина перша статті 1 в редакції Закону N 4652-VI від 13.04.2012 }
  Порядок попереднього ув'язнення визначається цим Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України . { Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2377-IV від 13.04.2012 }
  Тримання осіб, взятих під варту, відповідно до завдань кримінального судочинства здійснюється на принципах неухильного додержання Конституції України , вимог Загальної декларації прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув'язненими і не може поєднуватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.

Стаття 1 2 3 ...22 

Перейти до статті