Укр Рус

Про позашкільну освіту
Стаття 13. Статут позашкільного навчального закладу Ст. 13 ЗУ Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III1. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту. { Абзац перший частини першої статті 13 в редакції Закону N 2555-VI від 23.09.2010 }

Статут позашкільного навчального закладу розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про позашкільні навчальні заклади.

2. Положення про позашкільні навчальні заклади затверджується Кабінетом Міністрів України.

Позашкільний навчальний заклад на основі Положення про позашкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується власником (засновником) та реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України.

Позашкільні навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затверджених:

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, що засновані на державній формі власності і перебувають у сфері їх управління;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері її управління;

обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, що засновані на комунальній формі власності і перебувають у сфері їх управління.

Статут приватного позашкільного навчального закладу погоджується з відповідним органом виконавчої влади, затверджується засновником (власником) та реєструється у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 1 ...11 12 13 14 15 ...30 

Перейти до статті