Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 21 ЗУ Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ката від 27.02.1991 № 791а-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Стаття 21. Органи, які здійснюють радіаційний контроль в зонах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Прогнозні оцінки сумарної дози опромінення людей, а також контроль за додержанням норм радіаційної безпеки здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
{ Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 }

Загальна оцінка радіаційної обстановки на території зон, що зазнали радіоактивного забруднення, радіоекологічний моніторинг території, методичне керівництво та координація робіт по визначенню радіаційної обстановки здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов'язкового) відселення. { Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 }

Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі; водних ресурсів - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства; підземних вод та корисних копалин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; атмосферного повітря на території населених пунктів - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
{ Частина третя статті 21 в редакції Законів N 1991-12 від 17.12.91, N 5459-VI від 16.10.2012 }

Радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування здійснюється центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, санітарного та епідемічного благополуччя населення.
{ Частина четверта статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1991-12 від 17.12.91; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012 }

Радіаційний контроль за рівнями радіоактивного забруднення залізничного, водного, авіаційного та автомобільного транспорту, їх складових частин, вирішення питань про надання дозволу на його переміщення за межі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення здійснюється міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким належать зазначені транспортні засоби, за участю у разі потреби Національної поліції.
{ Частина п'ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5459-VI від 16.10.2012, N 901-VIII від 23.12.2015 }

Радіаційний контроль за вивезенням домашніх і побутових речей, знарядь праці та будівельних матеріалів, свійських тварин за межі радіоактивно забрудненої території, з якої передбачається відселення людей, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
{ Частина шоста статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 182/97-ВР від 04.04.97; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012 }

Контроль за достовірністю і об'єктивністю даних відомчих служб, що здійснюють радіаційний контроль, незалежно від їх підпорядкування покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, а метрологічний контроль - на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.
{ Частина сьома статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1991-12 від 17.12.91, N 5459-VI від 16.10.2012 }

Відомчий радіаційний контроль за рівнями радіоактивного забруднення продукції здійснюється підприємствами, об'єднаннями і організаціями, які її виготовляють.

Р о з д і л VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ В ЗОНАХ, ЩО ЗАЗНАЛИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 1 ...19 20 21 22

Перейти до статті