Укр Рус

Про професійних творчих працівників та творчі спілки
Стаття 26. Міжнародні зв'язки та особливості міжнародного співробітництва творчих спілокСт. 26 ЗУ Про професійних творчих працівників та творчі спілки від 07.10.1997 № 554/97-ВРТворчі спілки відповідно до їх статутів можуть засновувати міжнародні творчі організації чи об'єднання або вступати до них, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Міжнародна діяльність творчих спілок України і співробітництво у цій сфері здійснюються на основі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Закону, інших законів України та договорів, укладених творчими спілками з відповідними зарубіжними організаціями. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, які містяться у законодавстві України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття 1 ...24 25 26 27 Прикінцеві положення 

Перейти до статті