Укр Рус
< Про професійно-технічну освіту

Про професійно-технічну освіту
Стаття 21. Статус професійно-технічного навчального закладу Ст. 21 ЗУ Про професійно-технічну освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВРПрофесійно-технічний навчальний заклад, що має статус юридичної особи, діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, видавничо- поліграфічні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи.

Статут професійно-технічного навчального закладу розробляється навчальним закладом, його засновником і затверджується: центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти стосовно підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній власності; { Абзац другий частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 } міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, засновані на державній власності, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти; { Абзац третій частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 } місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на інших (крім державної) формах власності, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти, розробляється та затверджується його засновником за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. { Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5498-VI від 20.11.2012 }
  Професійно-технічні навчальні заклади можуть утворювати в установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб.

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...54 

Перейти до статті