Укр Рус

Про товарну біржу
Стаття 3. Права товарної біржі Ст. 3 ЗУ Про товарну біржу від 10.12.1991 № 1956-XIIТоварна біржа має право:

встановлювати відповідно до цього Закону та чинного законодавства України власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;

створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;

розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;

зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір;

встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею;

встановлювати інші грошові збори;

встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;

засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;

укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України;

вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;

видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі.

Стаття 1 2 3 4 5 ...21 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про товарну біржу від 10.12.1991 № 1956-XII 

Рекомендовані сторінки

Про товарну біржу Стаття 4. Обов'язки товарної біржі  Про товарну біржу Стаття 5. Загальні умови створення товарної біржі Додати коментар до ст.3 ЗУ Про товарну біржу від 10.12.1991 № 1956-XII