Укр Рус

Про туризм
Стаття 2. Законодавство України про туризмСт. 2 ЗУ Про туризм вiд 15.09.1995 № 324/95-ВРЗаконодавство України про туризм складається з Конституції України , цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.

Майнові відносини в галузі туризму, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників, регулюються Цивільним та Господарським кодексами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про туризм вiд 15.09.1995 № 324/95-ВР 

Рекомендовані сторінки

Про туризм Стаття 1. Визначення термінів Про регулювання містобудівної діяльності Стаття 2. Планування і забудова територій Про туризм Стаття 3. Туристичні ресурси України