Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 47 ЗУ Про всеукраїнський референдум від 06.11.2012 № 5475-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про всеукраїнський референдум Стаття 47. Організація роботи комісій референдуму

1. Комісії референдуму є колегіальним органом. Окружні та дільничні комісії референдуму організовують свою роботу відповідно до вимог цього Закону та порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

2. У разі необхідності засідання комісії референдуму може бути скликане рішенням комісії референдуму вищого рівня.

3. На письмову вимогу третини складу комісії референдуму голова комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

4. Перше засідання комісії референдуму скликається її головою не пізніш як на наступний день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю.

5. Засідання комісії референдуму є повноважним за умови присутності більше половини членів комісії від складу цієї комісії. В день голосування та під час підрахунку голосів повноважним є засідання комісії референдуму незалежно від кількості присутніх на ньому членів комісії референдуму.

6. Засідання комісії референдуму скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

7. Членам комісії референдуму надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.

8. Засідання комісії референдуму веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає із свого складу головуючого на засіданні.

9. Комісія референдуму на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням комісії референдуму вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування, а у день голосування, крім дільничної комісії референдуму, - невідкладно. Дільнична комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення голосування, за виключенням питань про внесення змін до списку учасників всеукраїнського референдуму.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх членів комісії.

11. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

12. Член комісії референдуму, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання комісії референдуму і є його невід'ємною частиною.

13. Рішення комісії референдуму, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами процесу референдуму, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації.

14. Рішення комісії референдуму, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване комісією референдуму вищого рівня, Центральною виборчою комісією за результатами розгляду звернення або з власної ініціативи чи визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку комісія референдуму вищого рівня, Центральна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.

15. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до комісії референдуму, приймаються та реєструються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

16. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, комісія референдуму може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

17. Ніхто не має права втручатися у діяльність комісій референдуму, крім як у випадках, передбачених законом.
Стаття 1 ...45 46 47 48 49 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті