Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України

< Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Стаття 11. Повноваження правління Фонду Ст. 11 ЗУ Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття від 02.03.2000 № 1533-III


Чинний зі змінами. Перевірено 04.01.2018

    1. Правління Фонду:

    визначає перспективні та поточні завдання Фонду;

    обирає голову правління Фонду та його заступників;

    затверджує статут Фонду;

вносить Міністрові - керівникові центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики у разі порушення керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або його заступниками законодавства обґрунтоване подання про звільнення;

схвалює проект річного бюджету фонду та подає в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, для внесення на затвердження Кабінету Міністрів України; { Абзац шостий статті 11 в редакції Закону N 1621-VII від 31.07.2014 }

заслуховує звіт про виконання бюджету Фонду;

вносить центральному органу виконавчої влади у сфері соціальної політики пропозиції щодо розміру частини єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на страхування на випадок безробіття;

вирішує інші питання відповідно до статуту Фонду. { Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV від 05.07.2012 }

  { Статтю 12 виключено на підставі Закону N 5067-VI від 05.07.2012 }
  Розділ III

НАГЛЯД У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ


{ Статтю 13 виключено на підставі Закону N 5067-VI від 05.07.2012 }<

Стаття 1 ...9 10 11 14 15 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті